Szczegółowa specyfikacja
Zarządzanie kontaktami
Intuicyjny i innowacyjny menadżer kontaktów
Podzielony na trzy części widok pozwala na jednoczesne zapoznanie się z różnymi informacjami o kontakcie. Szybki dostęp do najważniejszych danych.
Monitoring kontaktów
Monitoring kontaktów odwiedzających podpięte strony internetowe oraz aktywności w zintegrowanych aplikacjach.
Monitoring kontaktów anonimowych
Monitoring kontaktów, których nie ma jeszcze w bazie.
Historia kontaktów w formie linii czasu
Historia kontaktów jest zapisywana w formie linii czasu.
Integracja z systemami CRM
Możesz zintegrować iPresso z popularnymi systemami CRM (np. Salesforce, Base, SugarCRM i in. - zobacz więcej). Wtedy dane o kontaktach będą automatycznie wymieniane między systemami.
...lub korzystanie z wbudowanej funkcji CRM w systemie iPresso
Masz możliwość zbudowania funkcjonalności CRM w oparciu o iPresso, które jest systemem otwartym i daje duże możliwości dodawania własnych atrybutów opisujących kontakty, a także m.in. dodawanie notatek przez użytkowników oraz integrowanie służbowych skrzynek pocztowych w celu prowadzenia korespondencji z kontaktami.
Automatyczne dodawanie kontaktów z formularzy
Każdy formularz utworzony w iPresso automatycznie zapisuje w systemie dane, tworzy nowe kontakty oraz aktualizuje.
Dodawanie ręczne
Oczywiście zawsze istnieje możliwość ręcznego dodawania kontaktów i ich aktualizacji.
Powiązania między kontaktami
Unikalna cecha iPresso - łączenie kontaktów w relacje. Np. rodzice - dzieci, pracownik - firma, samochód - właściciel - serwis - dealer itp. Funkcja ta daje niesamowite możliwości w projektowaniu ścieżek klientów i dopasowywania komunikacji, oferty i zwiększania sprzedaży.
Importowanie danych
Importowanie danych z plików przy użyciu kreatora importu.
Importowanie danych przez API iPresso
Automatyczne importowanie danych przez API iPresso.
Dowolne pola/atrybuty
Dodawanie dowolnie zdefiniowanych pól kontaktów.
Dowolne typy kontaktów
Tworzenie różnych typów kontaktów posiadających różne pola (cechy, atrybuty) np. firma, osoba, klient, pracownik, partner, urządzenie, instytucja itd.
Kategorie i podkategorie
Tworzenie dowolnej ilości kategorii i podkategorii. Nazywanie kategorii, oznakowanie kolorystyczne dla łatwiejszego rozpoznawania kontaktów w systemie. Definiowanie uprawnień dostępu do poszczególnych kategorii przez użytkowników iPresso.
Tagi
Dowolne tagowanie kontaktów. Słownik tagów oraz generator hierarchii tagów.
Indywidualna korespondencja
Integracja poczty użytkowników umożliwia prowadzenie korespondencji z poszczególnymi kontaktami z poziomu iPresso i zapisywanie jej na linii czasu historii kontaktu.
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie kontaktów wg zapisanych danych.
Masowe działania
Masowa działania aktualizujące na wybranych/wyszukanych grupach kontaktów np. zmiany kategorii, tagowanie.
Widok 360 stopni
Kompleksowy widok 360 stopni wybranego kontaktu z informacjami o atrybutach, historią aktywności i działań, scoringiem, punktami lojalnościowymi i wieloma innymi danymi w ramach jednego, intuicyjnego ekranu.
Integracja danych o kontaktach
Integracjach danych o kontaktach z wielu miejsc m.in. Facebook, Twitter, systemy CRM i in.
Scoring behawioralny
Definiowanie scoringu behawioralnego. Nadawanie punktów za poszczególne zachowania kontaktów, np. wejście na monitorowaną stronę, czas pobytu, kliknięcie w link, logowanie do sklepu itp. Możliwość tworzenia różnych wariantów oceny punktowej w zależności np. od scenariusza Marketing Automation.
Scoring demograficzny
Definiowanie scoringu demograficznego. Nadawanie punktów za poszczególne cechy np. miasto, stanowisko, status, kategoria itp. Możliwość tworzenia różnych wariantów. Nadawanie jednego scoringu np. za zestaw cech.
Łączny scoring
Suma scoringu behawioralnego i demograficznego.
Wiele planów scoringowych
Prowadzenie wielu planów scoringowych jednocześnie.
Punkty lojalnościowe
Nadawanie punktów lojalnościowych np. za konkretne aktywności kontaktów. Punkty mogą być naliczana w ramach wielu programów lojalnościowych, które mogą być prowadzone jednocześnie dla różnych grup kontaktów.
Deduplikacja
Deduplikacja kontaktów działa automatycznie w przypadku stwierdzonej jednoznaczości danych tj. np. e-mail, imię, nazwisko są takie same. Automatyczne oznaczanie kontaktów, o dużym podobieństwie danych i możliwym duplikacie.
Tworzenie i uruchamianie scenariuszy Marketing Automation
Wizualny edytor Drag&Drop
Customer Journey, personalized scenarios. Wielopoziomowe, wielokanałowe algorytmy/reguły z wieloma rozgałęzieniami, zakończeniami i warunkami tworzone bez użycia kodu, rozbudowanych formularzy. Tutaj marketer może samodzielnie przygotować rozbudowane scenariusze kampanii i customer journey. Wystarczy zaprojektować, ustawić i uruchomić.
Narzędzia
Narzędzia do wykorzystania takie jak np. wysyłanie e-maili, smsów, powiadomień, kategoryzowanie, tagowanie i wiele innych narzędzi w jednym miejscu w przyborniku drag&drop.
Warunki
Warunki logiczne, które rozdzielają ścieżki klientów w zależności od ich zachowań i cech. Np. można kształtować komunikację w zależności od kliknietego linka w e-mailu. W iPresso w przyborniku drag&drop znajduje bogata kolekcja różnych warunków, które można również konfigurować wg potrzeb (Enterprise edition).
Dowolne aktywności
Aktywności
Dowolne działania
Działania
Monitorowanie scenariuszy w czasie rzeczywistym
Podgląd przebiegu scenariusza w czasie rzeczywistym. Widać ile kontaktów znajduje się na poszczególnych etapach.
Własne szablony
Tworzenie własnych szablonów scenariuszy Marketing Automation do wielokrotnego wykorzystania.
Biblioteka szablonów
Biblioteka szablonów gotowych do skonfigurowania i użycia.
Szkice
Pracę nad scenariuszami można podzielić, nie musisz projektować wszystkiego od razu. Gdy najdzie Cię pomysł po prostu zapisz go jako szkic algorytmu, który dopracujesz później albo zrobi to ktoś inny.
Autozapis
Nie zgubisz pracy i pomysłów nad którymi spędziłeś sporo czasu, nawet gdy stracisz połączenie z internetem lub nagle ktoś zamknie przeglądarkę. Funkcja autozapisu jest po to aby systematycznie zapisywać szkic na Ciebie.
Segmentacja
Edytor segmentacji
Wybranie segmentów bazy kontaktów na podstawie warunków logicznych (i/lub), zbiorów i podzbiorów. Do wyboru segmentów wykorzystywane są praktycznie wszystkie informacje o kontaktach wykorzystywane w systemie. Segmenty można oznaczać przy pomocy tagów i kategorii jak również zapisywać kryteria segmentacji do wykorzystania w różnych działaniach w systemie (np. raportach, grupach celu w kampaniach). Podstawowy edytor segmentacji to intuicyjny w użyciu, dynamiczny formularz.
Segmentacja Drag&Drop
Dla osób, które preferują graficzne odwzorowanie tworzonej segmentacji w iPresso jest kreator Drag&Drop. Tutaj można wybierać segmenty z bazy kontaktów układając sekwencję bloków i strzałek, dzięki czemu widać logikę wyboru grup “z lotu ptaka”, krok po kroku.
Szacowanie
Edytory segmentacji pozwalają na oszacowanie liczebności grupy o zadanych kryteriach.
Tagi
Tagowanie kontaktów w segmentach i wykorzystanie tagów, jako kryteria w kolejnych segmentach.
Kategorie i podkategorie
Tworzenie dowolnych kategorii i pod kategorii dla wybranych segmentów. Kategorie mogą przenikać kontakty między sobą.
Segmentacja w oparciu o zachowania, atrybuty, dowolne aktywności i działania.
Do segmentacji można brać pod uwagę cały zestaw dostępnych w systemie i samodzielnie zdefiniowanych cech, aktywności kontaktów, działań własnych i systemu na kontaktach.
Kanały komunikacji
E-mail
Wysyłanie spersonalizowanych e-maili transakcyjnych i marketingowych.
SMS
Wysyłka smsów z możliwością personalizacji treści i czasu.
Wiadomości głosowe
Wysyłka nagrań głosowych jako wiadomości dzwoniących na wskazane numery telefonów. Wiadomości mogą być ładowane jako pliki dźwiękowe .wav lub odczytywanym przez syntezator mowy tekstem.
Treści na stronach
Wyświetlanie spersonalizowanych komunikatów i całych bloków zawartości strony www w postaci tekstowej, graficznej (html)
Treści dynamiczne na stronie
Generowanie treści dynamicznie (w locie) na podstawie zachowania użytkowników stron www. Rozpoznanych kontaktów z bazy jak również anonimowych.
Twitter
Integracja kontaktów z kontami Twitter. Publikowanie twitów z poziomu iPresso wraz z zadawaniem czasu publikacji. Pobieranie statystyk ze zintegrowanych kont Twiter.
Facebook
Publikowanie postów o zadanym czasie i przeglądanie postów, komentarzy i statystyk do wielu zintegrowanych profili FB.
Slideshare
Publikacja prezentacji oraz prowadzenie kampanii leadowych. Pobieranie statystyk prezentacji.
Youtube
Publikacja video na zintegrowane kanały YT oraz pobieranie podstawowych statystyk.
Aplikacje mobilne
Po zintegrowaniu aplikacji przez iPresso API możliwe staje się wywoływanie zdefiniowanych w aplikacji akcji oraz wyświetlanie powiadomień Push.
Hot-spoty Wi-Fi
Gromadzenie kontaktów przez rejestrację w hot-spotach zintegrowanych w iPresso oraz wysyłanie do nich komunikacji w następstwie np. zalogowania do sieci.
Internet Rzeczy
Tworzenie kontaktów będących urządzeniami i komunikacja z urządzeniami z BLE (Bluethooth 4.0). Integracja z beaconami przez iPresso API. Wyzwalanie komuniakcji w kilku kanałach komunikacji w następstwie określonej aktywności z urządzeniem lub samego urządzenia.
Kampanie e-mail
Edytor Drag&Drop
Intuicyjny edytor przeciągnij-upuść z gotowymi do wstawienia elementami (np. kolumny z tekstem, pola na obrazki, przyciski itd.) które można samodzielnie, szybko i łatwo skonfigurować. Przygotowane w tym edytowrze e-maile są responsywne i gotowe do wysyłki z zachowaniem standardów.
Edytor WYSIWYG
Popularny edytor do tworzenia treści. Przypomina edytor tekstu, w którym można tworzyć e-maile podobnie jak w programie pocztowym. Jest on oczywiście wzbogacony o unikalne dla iPresso funkcje m.in. personalizacji treści.
Edytor HTML
Dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy tworzą e-maile w czystym kodzie HTML dostępny jest intuicyjny edytor kodu z automatycznym podglądem efektów "na żywo", kolorowaniem znaczników oraz automatycznym weryfikatorem poprawności składni.
Import projektów z paczek ZIP
Zaawansowani użytkownicy, który tworzą e-maile w zewnętrznych narzędziach i pakietach graficznych mogą zaimportować gotowy e-mail wraz z kodem html, obrazkami i stylami w postaci projektu spakowanego w formacie .zip. Wystarczy przeciągnać plik do iPresso a system sam odpowiednio przekonwertuje go na gotowy do użycia e-mail.
Biblioteka szablonów
W iPresso Studio znajduje się biblioteka gotowych szablonów, które można wykorzystać do przygotowania własnych e-maili. Szablony z myślą o różnych okazjach (np. Dzień Matki itp.) oraz szablony gotowych układów treści.
Własne szablony
Możliwość tworzrenia własnych szablonów e-maili. Przydatne zwłaszcza wtedy, gdy pracujecie zespołowo, macie własne standardy oraz gdy po prostu trzeba przyspieszyć tworzenie kolejnych e-maili na podstawie najlepszych wzorców.
Personalizacja treści
Temat, treść e-maila może zwierać elementy personalizacji. Może to być np. imię, ale również cały blok z treścią w postaci opsiów, nazw czy różnych atrybutów np. produktów.
Własna domena
Możliowość przypięcia iPresso do własnych domen wysyłkowych. Wtedy e-maile wysyłane z systemu będą miały taki adres jak np. domena firmy.
Dedykowany adres IP
Dedykowany adres do wysyłek to większa reputacja dla serwerów pocztowych, wyższa dostarczalność, kontrola.
Raporty
Kompleksowe raportowanie: dostarczenia, otwieralność, klikalność, godziny otwarć, konwersja w %, przegląd jednostkowy, konwersja zagregowana, raporty zbiorcze z wielu wysyłek.
Automatyczne zapisania i wypisania
Obsługa zapisań ze zgodami (np. marketingowymi) oraz wypisań z określonych zgód na komunikację
Własne strony wypisać
Tworzenie własnych stron do wypisań.
Wieloscenariuszowe testy A/B/X
Wieloscenariuszowe, wielowymiarowe testy A/B/X z badaniem m.in. tematów, nadawców, treści, kliknięć i konwesrsji na określone działanie.
Responsywne projekty
e-maile przygotowywane w edytorze Drag&Drop oraz z szablonów są responsywne i zapeniają dostępność i czytelność na urządzeniach mobilnych.
Podgląd e-maili
Automatyczny podgląd tworzonej treści w kilku najpopularniejszych rozdzielczościcha dla urządzeń typu desktop, tablet, smartphone.
Limitowanie częstotliwości komunikacji
Ustawienie limitów komunikacji dla wybranych grup kontaktów - potencjalnych odbiorców e-mail np. z kampanii. Można definiować maksymalną dozwoloną liczbę wysyłek do wybranych adresatów np. nie częściej niż X razy w miesiącu.
Twarde odbicia
Mechanizmy weryfikacji e-maili, na które nie docierają e-maile. Oznaczanie kontaktów o błędnych adresach. Wykluczanie błędnych adresów z kolejnych wysyłek po ponownej weryfikacji.
Dostarczalność
Wysoka dostarczalność wysyłek dzięki zaawansowanej infrastrukturze i doborze wiodących, renomowanych partnerów. Możliwość wsparcia ekspertów analizujących poziom dostarczania e-maili oraz rekomendacje dla poprawy dostarczalności.
Zaawansowane targetowanie
Targetowanie demograficzne w oparciu o atrybuty kontaktów oraz behawioralne. Możliwość wyboru określonych segmentów kontaktów na podstawie wielu kryteriów i warunków logicznych.
Przepustowość
up to 150 000 personalized html e-mails per hour w ramach pojedyńczej kampanii. Możliość prowadzenia kilkudziesięciu kampanii na różncyh grupach z bazy kontaktów jednocześnie. Obsługa wysyłek wielomilionowych baz.
Kampanie jednorazowe
Wysyłka pojedyńczych kampanii wg zadanych kryteriów.
e-maile dla scenariuszy Marketing Automation
Tworzenie szablonów gotowych e-maili do wykorzystania w scenariuszach Marketing Automation. Mogą zostać przygotowane wcześniej, przed stworzniem scenariusza oraz w trakcie jego projektowania. Można to robić w najbardziej dogodnym momencie.
Real Time Marketing
Komunikacja wielokanałowa wyzwalana w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego (w zależności o kanału komunikacji)
Można wyzwalać komunikaty na www w wielu formach (np. top-layer, box, pop-up itp.), wysyłać e-mail, sms, powiadomienie push do aplikacji mobilnej.
Edytor kreacji (np. top-layery) w iPresso Studio
Kompleksowy edytor kreacji pozwalający utworzyć elementy takie jak np. pop-up. Umożliwia edycję kodu html, ustawień wyglądu, wielkości, odległości, czasu wyświetlania, testowanie wyświetlania na wskazanych stronach.
Tworzenie własnych elementów dynamicznie dopasowywanych treści na www
Możliwość wstawiania na www i zmiany elementów www dzięki wykorzystaniu JavaScript.
Wyzwalanie komunikatów w reakcji na zachowania na stronie www (w formie np. pop-up'ów, top-layerów)
Definiowanie własnych sekwencji zachowań (np. odsłon poszczególnych podstron) na które podjęta zostanie automatyczna akcja.
Wyzwalanie komunikatów dla anonimowych użytkowników www
Komunikaty na www można wyświeltać w oparciu o zachowania anonimowych użytkowników, nie zidentyfikowanych w bazie kontaktów.
Wyzwalanie komunikatów dla kontaktów z bazy
Dla kontaktów zidentyfikowanych można wyzwalać komunikaty z elementami personalizacji z wykorzystaniem atrybutów kontaktów.
Reakcja w czasie rzeczywistym na zachowanie kontaktów monitorowanych na postawie ich atrybutów
Wykorzystanie w kryteriach wyświetlania komunikatów atrybutów (np. płeć, kategoria, tagi, miejsce zamieszkania itp.), od których można uzależniać wyzwalany komunikat.
Integracja aktywności RTM z raportami KPI
Tworzenie wskaźników KPI w oparciu o dane zbierane z aktywności kontaktów w reakcji na komunikację RTM.
iPresso Satellite
Pobieranie paremetrów ze źródeł zewnętrznych
Wybieranie źródeł danych, na podstawie których, system ma reagować. Źródła są dostępne jako gotowe integracje w iPresso oraz istnieje możliwość integracji i dodania własnych parametrów.
Dodawanie parametrów wewnętrznych
Dodawanie parametrów na podstawie obliczeń na danych wewnątrz systemu.
Zintegrowane źródła danych dla parametrów
Dostępne, gotowe do użycia źródła danych (np. prognoza pogody).
Wyzwalanie scenariuszy Marketing Automation
Automatyczne uruchamianie scenariuszy Marketing Automation na podstawie spełnienia kryteriów: parametrów ze źródeł zewnętrznych oraz wewnętrznych.
Wyzwalanie akcji RTM
Automatyczne uruchamianie akcji Real-Time-Marketing np. powiadomień na stronie www na postawie spełnionych kryteriów: parametrów ze źródeł zewnętrznych oraz wewnętrznych.
Przekazywanie własnych parametrów i źródeł danych
Wskazywanie parametrów na podstawie przeliczenia danych zgromadzonych w systemie np. o liczności danego segmentu.
Ustalanie kryteriów w połączeniu z parametrami
Wyzwalanie akcji i scenariuszy na podstawie dodatkowych kryteriów poza warunkowymi parametrami.
Raportowanie i analityka
Konfigurowalne dashboardy demograficzne
Samodzielnie konfigurowalne dashbordy z danymi na podstawie cech.
Konfigurowalne raporty Lejkowe
Tworzenie indywidualnych lejków na podstawie segmentów prezentowane w formie graficznej z historią zmian na wykresie.
Konfigurowalne dashboardy KPI
W iPresso można tworzyć swoje unikalne wskaźniki KPI składające się z danych gromadzonych w iPresso (własnych i zintegrowanych z innych systemów np. Google Analytics, CRM itp.), które mogą być rolzliczane w zadanych okresach. iPresso automatycznie generuje raporty z wykorzystaniem elementów graficznych aby przegląd sytuacji w oparciu o KPI był przejrzysty i szbyki. Można tworzyć wiele raportów i nadawać dostęp wybranym użytkownikom.
Indywidualne dashboardy managerskie
Tworzenie indywidualnych dashboardów managerskich skonfigurowanych dla konkretnej firmy/marki z możliwością ustawienia niezależnego
Integracja z danymi z Google Analytics
Pobieranie danych ze zintegrowanego konta GA do iPresso. Dzięki temu można wykorzystywać dane GA w raportach konfigurowanych w iPresso tworząc własne, unikalne wskaźniki KPI.
360-stopniowy widok kontaktu
Widok kontaktu tzw. 360 stopni czyli obraz kontaktu z najważniejszymi informacjami demograficznymi i behawioralnymi
Kalendarz
Kalendarz zdarzeń
Analiza aktywności
Analiza aktywności
Analiza działań
Analiza działań
Raporty lejków Marketing Automation
Raporty lejków Marketing Automation
Raportowanie kampanii email
Kompleksowe raportowanie kampanii e-mail
Raportowanie kampanii SMS
Raportowanie kampanii SMS
Raportowanie klikalności linków
Raportowanie klikalności linków
Raport odsłon
Raporty odsłon: osobno anonimiownych i rozpoznanych kontaktów
Eksport danych
Dane z raportów można eksportować w wielu formatach m.in. csv/excel, PDF, png.
Powiadomienia
powiadomienia
Raportowanie mediów społecznościowych
Raportowanie mediów społecznościowych
Raporty monitoringu mediów
Raporty monitoringu mediów
Edytor formularzy
Edytor Drag&Drop
Tworzenie formularzy z wykorzystaniem łatwego w użyciu edytora "przeciągnij i upuść".
Identyfikacja kontaktów
Rozpoznawanie kontaktów monitorowanych, które już wypełniały formularz.
Strona podziękowania
Ustawianie własnych informacji wyświetlanych po wypełnieniu i przeładowaniu formularza.
Progresywne formularze
Wyświetlanie pól, które nie zostały dotąd wypełnione i uzupełniają informacje o kontakcie. Nie wyświetlanie pól, które już dany, rozpoznany kontakt wypełniał.
Automatyczna integracja ze stronami internetowymi
Wystarczy wkleić kawałek kodu w miejscu, gdzie ma pokazać się formualrz i gotowe. Cała reszta jest już po stronie iPresso.
Automatyzacja dodawania kontaktów
Wypełnienie stworzonego w iPresso formularza przez użytkownika strony internetowej powoduje automatyczne dodanie nowego kontaktu w bazie lub zaktualizowanie już istniejącego.
Tworzenie dowolnych pól
Można tworzyć pola opisowe, pola wyboru, checkboxy i inne gotowe do użycia a także definiowane samodzielnie.
Dodawanie własnych styli css
Można dowolnie ostylować swój formularz: wygląd pól, etykiet, opisów, odległości i cały układ.
Data Collector
Wskazywanie danych do pobrania
Wybór zdarzeń na stronie, które mają wystąpić - do wyboru są możliwe następujące zdarzenia: na kliknięciu w wybrany element, na zmianie wartości pola formularza, na zapisie formularza, po określonym czasie od załadowania strony.
Ustalanie czyje dane mają być pobrane
Możliwość wyboru kontaktów, których dane mają zostać pobrane. Istnieje możliwość pobierania danych wszystkich kontaktów, tylko anonimowych, lub tylko monitorowanych.
Brak potrzeb angażowania IT i ingerencji w kod strony
Możliwość zbierania danych bez konieczności zaangażowania IT. Wystarczy jedynie kod monitorujący zamieszczony na stronie.
Przetworzenie danych "w locie" - wskazywanie akcji do wykonania
Wybór akcji, jaka ma zostać uruchomiona, np.zapis aktywności, zapis działania, aktualizacja atrybutów, zapis kontaktu, zapis danych do pamięci przeglądarki, zebranie tokenu web push.
]
GDPR Manager
Dodawanie i edycji wielu zgód dla różnych celów
Zarządzanie wieloma zgodami dla różnych celów. Obsługa wielu języków oraz poziomów i zależności między nimi.
Zgodność z GDPR/RODO
Procesy zapewniające wdrożenie procedur wymaganych przez regulacje Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych.
Statystyki wypisań
Rejestracja oraz przeglądanie statystyk zapisów i wypisań z każdej zgody.
Historia zmian zgód
Przeglądanie kto, kiedy i jak zmodyfikował treść zgody (np. treść klauzuli na przetwarzanie danych osobowych przy formularzu kontaktowym).
Własne strony profilowe
Tworzenie stron dla użytkowników końcowych z udostępnianiem informacji o zakresie przetwarzania danych oraz możliwościami ich edycji i usuwania.
Własne strony wypisań
Tworzenie własnych szablonów stron do wypisań.
Zautomatyzowany proces zapisu i wypisu zgód
Proces wypisywania rejestrowany jest w kontekście każego pojedyńczego kontaktu w bazie z informacją o terminie oznaczenia zgody oraz jej treści.
Zdarzenia dotyczące zgód zapisywane w historii każdego kontaktu w bazie
Umiejscowienie informacji dotyczących zgód na linii czasu kontaktów.
Integracja z formularzami iPresso
Automatyczne dodawania mechanizmów rejestracji zgód do formularzy przygotowywanych w iPresso.
Programy lojalnościowe
Punkty lojalnościowe
W iPresso można prowadzić programy lojalnościowe w ramach których nadawane są punkty.
Wiele programów
Tworzenie i prowadzenie wielu programów lojalnościowych jednocześnie.
Punkty za aktywności i cechy
Nadawanie punktów za dowolnie zdefiniowane aktywności kontaktów, również zintegrowane z innych systemów i aplikacji (np. kasowych)
Moduł kuponingowy
Kompleksowy moduł kuponingowy do zarządzania programami lojalnościowymi z generowaniem unikalnych kodów, integracją ze sklepami internetowymi, generowaniem wydruków, stroną programu dla końcowych klientów, zarządzaniem szablonami i wieloma innymi funkcjami, wzbogacającymi program lojalnościowy i zwiększającymi jego efektywność.
Landing Pages
Edytor WYSWIG
Edytor wizualny do tworzenia stron.
Edycja kodu HTML
Edytor kodu HTML.
Automatycznie kodowanie
Automatyczne dodawanie kodów trackujących i śledzenia linków.
Podpinanie pod własne domeny
Umieszczanie stron pod własnymi adresami URL.
Własne pliki CSS
Dodawanie własnych arkuszy styli.
Dopinanie gotowych formularzy
Wstawianie przygotowanych w iPresso formularzy.
Ankiety internetowe
Edytor ankiet internetowych
Intuicyjny kreator ankiet, w którym bez konieczności tworzenia kodu można zaprojektować własną ankietę internetową.
Ankiety anonimowe
Możliwość przeprowadzania ankiet bez konieczności rejestracji i identyfikacji.
Raportowanie wyników
Raportowanie wynikiów odpowiedzi na poszczególne pytania. W przypadku ankiet nie anonimowych przeglądanie odpowiedzi poszczególnych respondentów.
Kilka typów pól dla pytań i odpowiedzi
Wybór możliwych do zastosowania pól np. jednokrotny wybór, wielokrotny wybór, pytania otwarte.
Ustawianie własnego wyglądu
Można ustawiać własne nagłówki (w tym grafikę) i opisy wprowadzające do ankiet.
Prowadzenie wielu ankiet/badań jednocześnie na różnych grupach celu
Można uruchamiać i prowadzić wiele badań ankietowych w tym samym czasie.
Monitoring szumu informacyjnego
Monitoring Internetu
Monitoring internetu pod zadane frazy kluczowe.
Monitoring Twittera
Monitoring Twittera pod zadane frazy kluczowe.
Automatyczne zrzuty z ekranu
Automatyczne zrzuty z ekranu stron internetowych, na których pojawiła się monitorowana fraza kluczowa
Oznaczanie wydźwięku wypowiedzi
Automatyczne oznaczenie wydźwięku wypowiedzi (pozytywny, negatywny, neutralny) na podstawie wcześniejszych oznaczeń użytkowników.
Bezpieczeństwo
ISO 9001
Wdrożone, certyfikowane normy zarządzania jakością. Najnowsza certyfikacja ISO 9001:2008
ISO 27001
Wdrożone, certyfikowane normy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Najnowsza certyfikacja 27001:2008.
SSL 2.0
Szyfrowane połączenia. Wszystkie połączenia z systemem iPresso jest szyfrowane z protokołem SSL 2.0.
Bezpieczne płatności
Bezpieczne płatności - zabezpieczone bezpiecznym połączeniem i zabezpieczene przetwarzanie danych z operatorami płatniczymi.
Kopie bezpieczeństwa
Kopie bezpieczeństwa danych klientów iPresso.
Rejestr aktywności użytkowników
Logowanie aktywności użytkowników i systemu.
Dostępy
Zarządzanie dostępami do systemu z ustawianiem grup dostępu wraz ze szczegółowymi uprawnieniami do poszczególnych funkcjonalności i modułów.
Autoryzacja w API
Bezpieczna autoryzacja w API iPresso z odnawialnym tokenem i bezpiecznym, szyfrowanym połączeniem.
Wejście serwisowe
Wejście serwisowe w ramach wsparcia do systemu klienta wykonywane zdalnie przez autoryzowanego pracownika zespołu wsparcia iPresso.
SLA
Gwarancja jakości świadczonych usług.
Dedykowane adresy IP
Dedytkowane adresy IP dla wysyłek.
Disaster Recovery
Procedury Disaster Recovery
Zarządzanie przepływem pracy
Zarządznie przepływem pracy w tworzeniu z akceptacją "na dwie ręce".
Centrum Danych
Centrum Danych o warunkach Tier-3
Konfigurowalna polityka haseł
Liczba niepoprawnych prób logowania, logowanie ze wskazanych adresów IP, zestawianie połączeń VPN.
Instalacja na własnym sprzęcie
Wersji instalacji iPresso na własnym sprzęcie w swoim centrum danych.
Środowisko testowe
Środowisko testowe dla nauki użytkowników, testów integracji i mechanizmów.
Dla programistów
API JS
API
API REST
API
Dokumentacja API
Dokumentacja wraz z przykładami kodu w formie użytecznego manuala na stronie internetowej.
Aplikacje iPresso
Aplikacje i rozszerzenia iPresso zwiększające jego możliwości o funkcjonalności dopasowane dla wybranych branż lub potrzeb użytkowników.
Własne rozszerzenia
Tworzenie własnych rozszerzeń do iPresso w oparciu o API.
Indywidualne integracje
Indywidualne integracje z innymi systemami i aplikacjami.
Integracje natywne
Integracje gotowe do użycia z popularnymi systemami i aplikacjami. Wymagają tylko autoryzacji w iPresso.
Wsparcie
Standardowe wsparcie on-line
Wsparcie on-line - email oraz livechat przez naszych konsultantów do dyspozycji. Wspieramy użytkowników w procesie boardingu w systemie oraz jego podstawowym wykorzystaniu, poruszaniu się w jego modułach.
Pomoc
Centrum wsparcia on-line, które znajduje się pod adresem https://ipresso.com/support Help Center zawiera tutoriale video, instrukcje obsługie, najczęściej zadawane pytania, prezentacje, e-booki a także prowadzone cyklicznie webinary.
Filmy instruktarzowe
Instruktarzowe filmy video dostępne on-line w HelpCenter a także na kanale YouTube. Dla klientów Enterprise w przypadku indywidualnych warunków przygotowujemy konkretne filmy dla konkretnej firmy i jej użytkowników.
Webinary
Webinary prowadzone cyklicznie oraz indywidualnie dla wybranych klientów na indywidualnych warunkach w ramach iPresso Enterprise.
Wsparcie dodatkowe
Wsparcie indywidualne zespołu wpsarcia iPresso, które uzgadniane jest indywidualnie i zawiera wyższe parametry wsparcia takie jak krótsze czasy reakcji, dopasowany zakres wsparcia, dedykowani konsultanci.
iPresso Services
Usługi dla klientów iPresso Enterprise związane z przygotowywaniem layoutów stron, indywidualnych szablonów e-mail, integracji, indywidualnych raportów itp.
Wsparcie programistyczne
Wsparcie programistyczne w np. indywidualnych zaawansowanych integracjach, dostosowywaniu innych aplikacji do iPresso, tworzenia indywidualnych modułów, add-onów i aplikacji.
Indywidualne warsztaty i webinary iPresso Academy
Szkolenia i wartszaty on-line iPresso Academy prowadzone indywidualnie dla zamkniętych grup np. dla pracowników konkretnej firmy.
Warsztaty iPresso Academy w siedzibie klienta
Szkolenia i warsztaty prowadzone w siedzibie Klienta. Zakres warszatów niejednokrotnie obejmuje analizę konkretnych przypadków biznesowych Klienta.
Eyetracking
Badania eyetrakcing kreacji i szablonów stron www, e-maili i innych treści wizualnych, które wykorzystywane są w ramach działań prowadzonych z iPresso. Celem badań jest osiądnięcie maksymalnej skuteczności i komfortu przekazu dla odbiorców. Badania przeprowadzane są na wybranych grupach respondentów w laboratorium prowadzonym przez zespół iPresso. Badania dostępne są dla klientów iPresso Enterprise.