Zaawansowana segmentacja

Kierowanie dobrze dobranej, zautomatyzowanej, spersonalizowanej komunikacji w wielu kanałach w przypadku dużych baz wymaga sprawnego narzędzia do segmentacji.

Kreator segmentacji

Intuicyjny ale o potężnych możliwościach kreator segmentów. W postaci sekwencji pól z zawieraniem i wykluczaniem zbiorów możesz utworzyć segment nawet o bardzo specyficznym opisie.

Zapisywanie segmentów

Segment można zapisać i wykorzystać do dalszej pracy w iPresso.

Akcje na segmentach

Po zapisaniu na segmencie można przeprowadzić masowe działania np. przypisać tagi zawartym w nim kontaktom lub wykonać inne działanie.

Wykorzystywanie segmentów

Segmenty dostępne mogą być do dalszego wykorzystania w projektowaniu komunikacji.

Cykle życia segmentów

Segment po zapisaniu może ewoluować. Możemy ustawić jak długo ma być aktualny, jak często ma odświeżać się jego populacja. Segment można "zamrozić" zachowując populację na dany moment bez wprowadzania automatycznych zmian.