Scoring

Ocena cech i zachowań klientów dzięki rozwiązaniu scoringowemu ułatwia kierowanie właściwych osób do właściwego scenariusza Marketing Automation. Dzięki punktom scoringowym można dowiedzieć się, kto w bazie jest rzeczywiście wartościowym kontaktem i kiedy należy zareagować.

Scoring demograficzny

Ocena punktowa cech. iPresso może przyznawać punkty za wskazane cechy jak również za zestaw cech, które muszą wystąpić jednocześnie.

Scoring behawioralny

Ocena zachowań polegająca na przypisywaniu punktów za konkretne aktywności np. odwiedzenie danej strony, kliknięcie w link w e-mailu.

Własne reguły scoringowe

Można wdrażać w życie własne plany i reguły scoringowe. Nadawać scoring globalnie np. za każde otworzenie jakiegokolwiek e-maila ale również przypisywać punkty w zupełnie innej skali w danym scenariuszu Customer Journey.