Data Collector

Zbieranie danych ze strony. Pozwala zbierać aktywności, aktualizować atrybuty kontaktów lub dodawać nowe kontakty. Wypełniając prosty i intuicyjny formularz możemy na bieżąco aktualizować naszą bazę kontaktów.

Wskazywanie danych do pobrania

Wybór zdarzeń na stronie, które mają wystąpić - do wyboru są możliwe następujące zdarzenia: na kliknięciu w wybrany element, na zmianie wartości pola formularza, na zapisie formularza, po określonym czasie od załadowania strony.

Ustalanie czyje dane mają być zaciągane

Możliwość wyboru kontaktów, których dane mają zostać pobrane. Istnieje możliwość pobierania danych wszystkich kontaktów, tylko anonimowych, lub tylko monitorowanych.

Bez angażowania IT i ingerencji w kod strony

Możliwość zbierania danych bez konieczności zaangażowania IT. Wystarczy jedynie kod monitorujący zamieszczony na stronie.

Przetworzenie danych “w locie” - wskazywanie akcji do wykonania

Wybór akcji, jaka ma zostać uruchomiona, np.zapis aktywności, zapis działania, aktualizacja atrybutów, zapis kontaktu, zapis danych do pamięci przeglądarki, zebranie tokenu web push.