Mierzenie wyników

Nowoczesny marketing to ustalanie wskaźników, które opisują stan i efekt komunikacji z odbiorcami. To ciągła obserwacja w czasie rzeczywistym umożliwiająca reakcję od razu i błyskawiczną korektę.

KPI

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) można w iPresso zdefiniować samodzielnie. Nie narzucamy gotowych metryk i nie twierdzimy, że one będą najlepsze. Każdy biznes wypracowuje swoje metryki pomiaru skuteczności i stanu marketingu. iPresso obserwuje ustalone KPIs mierzy je cały czas pokazując poziom wykonania, trend i cel do realizacji.

Raportowanie ze zintegrowanych danych

iPresso integruje dane z wielu źródeł umożliwiając raportowanie w jednolitej formie w jednym miejscu.

Przegląd bazy

Jaki jest stan bazy? Jak liczne są kategorie, ile kontaktów ma określone cechy? Na te pytania o atrybuty odpowiedź daje raport przekroju bazy, który można kształtować wg swoich potrzeb w formie konfigurowalnych dashboardów.

Raport kampanii

Mierz konwersję np. na wskazane aktywności klientów. Można wskazać konwersję, wybrać kanały komunikacji z których powinna nastąpić i precyzyjnie mierzyć dzień po dniu.

Połączenie iPresso z Google Analytics

Integracja z najpopularniejszym narzędziem analizy ruchu on-line jest dwu kierunkowa: iPresso pobiera wybrane dane aby umożliwić definiowane własnych KPI w kombinacji z danymi z innych źródeł oraz to iPresso dostarcza dane do GA.

Dedykowane dashboardy

W iPresso można uzyskać dedykowany, unikalny dashboard w dowolnej ustalonej formie, który będzie zbierał dane, liczył i wskazywał statusy. Pomożemy dobrać metryki i skonsultujemy możliwości.