Testowanie, badania i ciągła poprawa wyników

Testowanie niezliczonych wariantów scenariuszy komunikacji w tym samym czasie, szczegółowe testowanie poszczególnych kreacji (np. e-maili, komunikatów on-site), wyodrębnianie grup testowych i kontrolnych dla całych, wielokanałowych kampanii to wybrane możliwości jakie daje iPresso w zakresie poprawy efektywności.

Testy kreacji i komunikacji w poszczególnych kanałach

W jednym miejscu, w ramach iPresso Studio można przeprowadzać wielowymiarowe, wielowariantowe testy A/B/X - testy e-maili (czytaj więcej tutaj i tutaj), akcji wyzwalanych na stronach www (czytaj więcej tutaj i tutaj)

Testy scenariuszy Customer Journey

Każdy ze scenariuszy można dzielić na wiele odnóg - losowych grup, które będą obsługiwane różnymi scenariuszami. Wielkość grup kontaktów, które wejdą na alternatywny scenariusz można dokładnie ustalić. W miarę realizacji scenariusza kontakty sukcesywnie przepływają do poszczególnych wersji dając jednoznaczną odpowiedź na koniec każdej z nich - która naprawdę działa najlepiej. Daje to niesamowite możliwości na poszukiwanie najefektywniejszej drogi dotarcia do kontaktów i osiągnięcia pożądanych rezultatów.

Grupy kontrolne

Rozbijanie scenariuszy na losowe grupy pozwala również na wykorzystanie grup kontrolnych. Wystarczy wydzielić wskazaną próbę (podając % i/lub wielkość bezwzględną liczby kontaktów), a iPresso automatycznie i losowo będzie “podbierać” kontakty sprzed dalszego wątku scenariusza, aby móc sprawdzić czy przejście przez niego faktycznie przynosi oczekiwane rezultaty.

Porównawcza analiza konwersji w kanałach

Testować można nie tylko komunikację i działania w scenariuszach automatyzacji. Testować można również podejście do raportowania i rozpoznawania efektywności. Dzięki unikalnemu narzędziu pomiaru wyników kampanii (które można dowolnie zdefiniować!) możliwe jest porównywania zdefiniowanej konwersji (można ją dowolnie w iPresso wskazać!) w wybranych kanałach w jakich kampania była prowadzona. Co więcej można porównywać wyniki w ujęciu tzw. konwersji bezpośrednich i pośrednich.

Data Science & Machine Learning

A może jeszcze więcej? Dla zaawansowanych użytkowników, posiadających już dane pokazujące różne zjawiska przygotowujemy modele na podstawie zaawansowanej analizy statystycznej. Możliwe jest wpięcie ich w iPresso w postaci dedykowanych modułów obliczeniowych i raportów.