MarTech Stack

iPresso Enterprise jest doskonałym punktem wyjścia do budowy unikalnego i odpowiednio dopasowanego zestawu technologii marketingowych (tzw. MarTech Stack).

iPresso pozwala integrować dane, przetwarzać i przekazywać dalej

Z iPresso może pełnić centrum integracji narzędzi oraz ostatecznie przetwarzać dane wykorzystywane do marketingu.

Pełniejsze wykorzystanie możliwości innych narzędzi

iPresso może wyzwalać automatycznie konkretne działania w innych systemach i aplikacjach jak również w drugą stronę - prowadzić działania w wyniku zapytania z innego systemu. Dzięki temu cały ekosystem MarTech w organizacji funkcjonuje dynamicznie, automatycznie realizując zadania.

Zintegrowane raportowanie

Integracja posiadanych narzędzi MarTech w iPresso to przede wszystkim większe możliwości raportowania i oceny sytuacji we wszystkich podpiętych kanałach oraz wiedzy o klientach.