Investor relations

Wezwania dla akcjonariuszy

keyboard_arrow_right Wezwanie 1: Do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki

Dane spółki

Spółka ENCJA.COM S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421253

NIP: 6342678033

NIP EU: PL6342678033

REGON: 240896140

Kapitał zakładowy: 600 000 PLN w całości opłacony

Adres siedziby spółki: Ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice