Zarządzanie bazą kontaktów

To nie jest już tylko robota dla analityków baz danych. Teraz każdy poradzi sobie nawet z wielomilionowymi bazami danych kontaktów.

Manager kontaktów

Intuicyjny, z szybkim dotarciem do szczegółów Contact Manager. Przeglądanie bazy od ogółu do szczegółu z możliwością pracy na pojedynczym kontakcie.

Dowolne typy kontaktów

To już nigdy nie będzie tylko lista mailingowa albo baza firm i kontaktów. Tutaj stworzysz typy kontaktów jakich potrzebujesz. Na przykład organizacje, a nawet urządzenia, maszyny, samochody. Dopasujesz budowę bazy dokładnie do swojego unikalnego biznesu.

Atrybuty

Czyli informacje, które opisują Twoje kontakty. A opis, wiadomo, może być różny i im dokładniejszy tym bardziej użyteczny. W iPresso można tworzyć dowolne atrybuty (custom fields), o różnych typach danych i ilościach.

Aktywności

Czyli zachowania i akcje podejmowane przez obserwowane kontakty. W iPresso jest już bogata kolekcja aktywności, które system zbiera praktycznie od momentu aktywacji. Jednak olbrzymie możliwości tworzenia unikalnego rozwiązania i wiedzy daje tworzenie nowych aktywności.

Timeline

Wszystkie dane iPresso przypisuje do konkretnego kontaktu w ten sposób budując wiedzę dającą jego kontekst. Zobrazowane jest to w czytelnej formie linii czasu, gdzie odkładane są działania systemu, akcje i aktywności kontaktów.

Integracja danych

Wszystkie zintegrowane dane pochodzące z systemów i aplikacji zewnętrznych uzupełniają kontekst kontaktów. Można korzystać od razu z gotowych integracji oraz korzystać z bogatego API do integracji Twoich rozwiązań.

Relacje między kontaktami

To unikalna cecha iPresso. Tylko tutaj jest możliwość łączenia poszczególnych kontaktów w relacje. Np. uczeń - nauczyciel - szkoła, właściciel - samochód itp. Wyobraź sobie jakie to daje możliwości do dalszej, spersonalizowanej komunikacji.