RODO Manager

Zarządzanie zgodami

keyboard_arrow_rightDodawanie wielu zgód dla różnych celów

keyboard_arrow_rightTreści zgód w wielu językach

keyboard_arrow_rightZależności między zgodami (np. wypisanie z jednej zgody automatycznie wypisuje z drugiej)

keyboard_arrow_rightObsługa zgód na wykorzystanie danych historycznych

keyboard_arrow_rightRóżnicowanie zgód na komunikację od pozostałych

keyboard_arrow_rightObsługa zgód przez zewnętrzne systemy dzięki możliwości integracji wywołań

Wielojęzyczność

keyboard_arrow_rightObsługa treści w dowolnym języku

keyboard_arrow_rightWykorzystanie na wielojęzycznych stronach www i aplikacjach

keyboard_arrow_rightMożliwość wykorzystania dostosowanych językowo stron wypisań, zapisu, podziękowań i stron profilowych.

Zgodność z GDPR/RODO

keyboard_arrow_rightNarzędzia i procedury pozwalające spełnić wymogi stawiane przez obowiązujące Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych

keyboard_arrow_rightGotowe rozwiązania sprawdzone i stosowane przez wiele dużych firm w wielu branżach

keyboard_arrow_rightZarządzanie na wielu rynkach geograficznych w tym spoza UE

Statystyki

keyboard_arrow_rightStatystyki zapisania i wypisania do danej zgody

keyboard_arrow_rightStatystyki kontaktów, które posiadają daną zgodę lub z niej wypisały się

keyboard_arrow_rightDashboard zgód z przeglądem podstawowych danych statystycznych w formie wykresów

Historia zmian zgód

keyboard_arrow_rightRejestracja i archiwizacja zmian w treści i konfiguracji każdej zgody w systemie

keyboard_arrow_rightPrzeglądanie każdej wersji zmienionej zgody

Strony profilowe

keyboard_arrow_rightTworzenie wielu stron profilowych dla kontaktów – w zależności od wersji językowej, celu, zakresu udostępnianych danych, dostępnych dla kontaktów opcji

keyboard_arrow_rightEdycji stron w edytorze z możliwością edycji HMTL oraz ładowania pliku ZIP

keyboard_arrow_rightAutomatyczny bezpieczny hosting stron z generowaniem unikalnych linków

keyboard_arrow_rightMożliwość tworzenia podstron m.in.: z danymi kontaktu, podziękowań, potwierdzeń usuwania danych

Strony do wypisywania

keyboard_arrow_rightTworzenie stron do wypisywania wykorzystywanych w procesach opt-out

keyboard_arrow_rightProjektowanie indywidualnej szaty graficznej

keyboard_arrow_rightAutomatyczny hosting i generowanie adresu

keyboard_arrow_rightObsługa procesy single- lub double-opt-out

keyboard_arrow_rightTworzenie wielu wariantów strony wypisania z poszczególnych zgód

Zautomatyzowany proces zapisu i wypisu zgód

keyboard_arrow_rightTworzenie formularzy zapisu do zgody

keyboard_arrow_rightIntegracja formularzy przez API, przekazywanie informacji o zapisaniach

keyboard_arrow_rightZaciąganie informacji o zgodzie z wykorzystaniem iPresso Data Collector bez konieczności ingerencji w kod strony

keyboard_arrow_rightAutomatyczne dodawania linków wypisujących do e-maili (np. w stopce)

Zdarzenia dotyczące zgód zapisywane w historii każdego kontaktu w bazie

keyboard_arrow_rightKażda interakcja kontaktu ze zgodą jest odnotowywana na jego linii czasu (historii)

keyboard_arrow_rightObsługa procesu usuwania i anonimizacji danych - wówczas dane można bezpowrotnie usunąć bez możliwości ich przywrócenia.